Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

12 Αυγούστου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 20ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           

 ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                               Μελίσσια, Τρίτη 2 Αυγούστου 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  20ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  με τηλεδιάσκεψη
Ημερομηνία Πρόσκλησης: 29/07/2022

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 02/08/2022

Α/Α

Απόφ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΙΣΗ
200 1.     5η Υποχρεωτική αναμόρφωση Προϋπολογισμού για χρηματοδοτούμενα προγράμματα. ΟΜΟΦΩΝΑ
201 2.     1η Υποχρεωτική αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2022 ΟΜΟΦΩΝΑ
202 3.     1η αναμόρφωση του σχεδίου ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Ο.Π.Δ. έτους 2022 ΟΜΟΦΩΝΑ
203 4.       Εξειδίκευση Πίστωσης ΤΟΥ Κ.Α. 70.7135.001 ΟΜΟΦΩΝΑ

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο