Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

8 Δεκεμβρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 20ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           

 ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                               Μελίσσια, Τρίτη 2 Αυγούστου 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  20ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  με τηλεδιάσκεψη
Ημερομηνία Πρόσκλησης: 29/07/2022

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 02/08/2022

Α/Α

Απόφ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΙΣΗ
200 1.     5η Υποχρεωτική αναμόρφωση Προϋπολογισμού για χρηματοδοτούμενα προγράμματα. ΟΜΟΦΩΝΑ
201 2.     1η Υποχρεωτική αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2022 ΟΜΟΦΩΝΑ
202 3.     1η αναμόρφωση του σχεδίου ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Ο.Π.Δ. έτους 2022 ΟΜΟΦΩΝΑ
203 4.       Εξειδίκευση Πίστωσης ΤΟΥ Κ.Α. 70.7135.001 ΟΜΟΦΩΝΑ

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο