Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 20ης τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                    ΜΕΛΙΣΣΙΑ,  29/12/2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 20η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Ημερομηνία Πρόσκλησης: 21 Δεκεμβρίου 2022

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 28 Δεκεμβρίου 2022

 
Α/Απόφ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΙΣΗ
114 1.     Υποβολή σχεδίου πρότασης Τεχνικού Προγράμματος Δήμους Πεντέλης έτους 2023 ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
115 2.     Καθορισμός Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2023 ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
116 3.     Καθορισμός Τελών Διαφήμισης για το έτος 2023. ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
117 4.     Καθορισμός Τελών Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων για το έτος 2023 ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
118 5.     Καθορισμός συντελεστή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων για το έτος 2023 ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
119 6.     2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2022 ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
120 7.     Εισηγητική έκθεση 3ου τριμήνου του έτους 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
121 8.     Έγκριση Τροποποιημένης ΑΥΙΜ (Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα) για την υλοποίηση  υποέργου (1) με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας  Δήμου Πεντέλης» με κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5002379  

ΟΜΟΦΩΝΑ

122 9.     Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (Δ.ΕΠ.ΙΣ) του Δήμου Πεντέλης ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
123 10.  Δ’ Κατανομή ΚΑΠ έτους 2022 Λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές ΟΜΟΦΩΝΑ
124 11.  Συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής σχετικά με τις αντικειμενικές αξίες (σχ. 181692 ΕΞ/12-12-2022 Υπ.Οικ). ΟΜΟΦΩΝΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΑΖΗ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο