Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

22 Φεβρουαρίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 21ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2019

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 21η TAKTIKH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 & ΩΡΑ 19:00
              

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
 

232/2019

 

Θέμα 1ο :Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πεντέλης έτους 2020 (Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής)

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
 

233/2019

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης για την αποδοχή της Επιχορήγησης από το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών».  

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

234/2019

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης για την αποδοχή της χρηματοδότησης του Δήμου Πεντέλης  από το Υπουργείο Εσωτερικών στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα: «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017».  

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

235/2019

Θέμα 4ο : Συγχώνευση ΚΕΠ 0790Π ( παράρτημα) με ΚΕΠ 0790 Μελισσίων.  

ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

236/2019

Θέμα 5ο : 7η  Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Πεντέλης  έτους 2019 –Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής .  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

                                                                       

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

               ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο