Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 21ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΜΕΛΙΣΣΙΑ  14/09/2023

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 21η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

 

   Α/Απόφ.

ΘΕΜΑ

ΨΗΦΙΣΗ

113.2023 1.Λήψη απόφασης για το κατεπείγον της πρόκλησης της έκτακτης συνεδρίασης. ΟΜΟΦΩΝΑ
114.2023 2.Γ’ Κατανομή ΚΑΠ έτους 2023 Λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές. ΟΜΟΦΩΝΑ
115.2023 3. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πεντέλης» της ΠΠ 2014-2020 με κωδ.ΟΠΣ MIS 5002379 στο πλαίσιο του προγράμματος Αττική με τίτλο «Δράση 4.11.5.1.1.-Συνέχιση Κέντρων Κοινότητας». ΟΜΟΦΩΝΑ

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ                                                                        

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΑΖΗ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο