Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 21ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                               Μελίσσια  10 Σεπτεμβρίου 2021

 Α/Α

Απόφ.

 ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΙΣΗ
226 1.Έγκριση 3ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων -μηχανημάτων και επισκευή συντήρηση οχημάτων-μηχανημάτων και κατακύρωση αποτελέσματος. ΟΜΟΦΩΝΑ

Ως προς το κατεπείγον

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ως προς την εισήγηση

227 2. Υποβολή απόφασης Δημάρχου Αρ.Αποφ.716/2021 ΑΔΑ : 96Η2ΩΞ3-ΙΡΩ προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή.  

ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

Ως προς το κατεπείγον

 

   ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
228 1.Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής, συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ενεργειακή αναβάθμιση – εξοικονόμηση και εκσυγχρονισμό των Η/Μ και λοιπών εγκαταστάσεων του ΔΑΚ και του κλειστού Γυμναστηρίου Μελισσίων. ΟΜΟΦΩΝΑ
229 2. Υποβολή  απόφασης Δημάρχου, 707/2021 προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή . ΟΜΟΦΩΝΑ
230 3. 1η Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2021  –  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
231 4. 1η Υποχρεωτική αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) Δήμου Πεντέλης έτους 2021 – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
232 5. Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Αστικής Ανάπλασης περιοχών Μελισσίων, Νέας Πεντέλης και Πεντέλης». ΟΜΟΦΩΝΑ

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο