Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

4 Δεκεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 21ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                      Μελίσσια 12/09/2023

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  21ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  δια ζωσης

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 08/09/2023

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 12/09/2023

 ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 
1421. Ορισμός Δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση απόψεων και εκπροσώπηση εκπροσώπηση του Δήμου Πεντέλης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της αγωγής του Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ κατά του Δήμου Πεντέλης κατά τη δικάσιμο της 15/9/2023 ή σε κάθε άλλη δικάσιμο  μετά από αναβολή ή ματαίωσηΟΜΟΦΩΝΑ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΜΑ

 
 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 
1431.Έγκριση μελέτης, έγκριση όρων Διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Διάνοιξη οδού Λαμπέτη στην  Δ.Κ. Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης» Α.Μ. 10/2023 Τ.Υ. και ορισμός υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας ως χειριστή του δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.ΟΜΟΦΩΝΑ 
1442.Εξειδίκευση πίστωσης για την Πρόσθετη Επιχορήγηση της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.ΟΜΟΦΩΝΑ 
1453.Εξειδίκευση πίστωσης για την Πρόσθετη Επιχορήγηση της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.ΟΜΟΦΩΝΑ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο