Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 22ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 22ης /2020

                                 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΝ 9-10-2020 & ΩΡΑ 9:00 -14:00

 

 

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

 

 

 

 

 

110/20

Θέμα 1ο  : 1η Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων -εξόδων Δήμου Πεντέλης έτους 2020  (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής.)  

 

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

 

 

 

 

111/20

Θέμα 2ο : 1η  υποχρεωτική αναμόρφωση  Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)  Δήμου Πεντέλης έτους  2020   (ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)  

 

 

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

 

 

 

 

112/20

Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης «Απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 59 στη Κοινότητα Μελισσίων» (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)  

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

113/20

Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης «Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Κύπρου επί της οδού Π. Γιαλούρου στη Κοινότητα Ν. Πεντέλης για την εγκατάσταση σταθμού διανομής φυσικού αερίου 19/4 bar(Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)  

 

 

 

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

114/20

Θέμα 5ο: Ορισμός Ελεγκτικού οργάνου για τη λειτουργία των παιδότοπων εντός των ορίων του Δήμου μας  

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

 

115/20

 

Θέμα 6ο: Παραγραφή οφειλών Δήμου ετών 2010 – 2012, λόγω παρέλευσης 5ετίας  

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

 

 

 

116/20

Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη παράτασης της μίσθωσης του περιπτέρου επί της Πλατείας Ηρώων στην Ν. Πεντέλη  

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

 

 

 

117/20

Θέμα 8ο:Αποδοχή 4η – 5η – 6η κατανομής πιστώσεων από ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων τους (πρώην ΣΑΤΑ ) 2020  

 

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

118/20

Θέμα 9ο : Απαλλαγή ή μη από παράταση ταφής στο Κοιμητήριο Μελισσίων  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

119/20

Θέμα 10ο : Προμήθεια δύο (2) οχημάτων στο Δήμο Πεντέλης  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

 

 

120/20

Θέμα 11ο : Αντικατάσταση τακτικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής – Εκλογή Αντιπροέδρου  

 

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

 

 

 

 

121/20

Θέμα 12ο :Αντικατάσταση αναπληρωματικών μελών επιτροπών έτους 2020 λόγω μετάταξης υπαλλήλων μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας  

 

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

 

122/20

Θέμα 13ο : Πρόταση για τη διάθεση ποσού 43.420,00€ για την λειτουργία λαϊκών αγορών του Δήμου Πεντέλης έτους 2021  

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

 

 

 

 

123/20

Θέμα 14ο : Σύναψη συνεργασίας με την εταιρεία «RECYCOM» για τη διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης στο πλαίσιο της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων στο Δήμο Πεντέλης  

 

 

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

 

 

 

124/20

Θέμα 15ο : Έγκριση παραχώρησης και λειτουργίας των Δημοτικών χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος του Δήμου Πεντέλης  

 

 

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

 

125/20

Θέμα 16ο : Παραχώρηση χρήσης Αθλητικών χώρων για την αθλητική περίοδο 2020 – 2021  

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

 

 

 

126/20

Θέμα 17ο : Κατάρτιση και ψήφιση ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας των δομών Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών-Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου Πεντέλης  

 

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127/20

Θέμα 18ο : Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού για την καταβολή αποζημίωσης με βάση το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας μεταβιβαζόμενων ακινήτων ιδιοκτησίας  Ε.Σ. και Ε.Σ.  επί αιτήσεώς τους (αρ. πρωτ. 10541/2020) (ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)  

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΜΑΚΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο