Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 22ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                    Μελίσσια 11 Δεκεμβρίου  2020

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 22ΗΣ/8-12-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ)

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

276

Σύνταξη του Σχεδίου Ολοκληρωμένου ΠλαισίουΔράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2021 (Πίνακας- Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) του Δήμου Πεντέλης και υποβολή αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΟΜΟΦΩΝΑ

277

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη
γνωμοδότησης και παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας
ώστε να κατατεθεί δήλωση παραίτησης από το
δικηγόρο (ΓΑΚ 6474/18.7.1996) που είχε κατατεθεί
ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο