Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

29 Νοεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 23ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Μελίσσια 6-11-2020

 

     ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 23ης /2020

            ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΝ 3-11-2020 & ΩΡΑ 9:00 -14:00

 

Α/Α

Απόφ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΨΗΦΙΣΗ

 

128/20

Θέμα ΕΗΔ: Ψήφισμα συμπαράστασης στους πληγέντες του φονικού σεισμού στη ΣάμοΟΜΟΦΩΝΑ
 

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

 

 

 

 

129/20

Θέμα 1ο :Καθορισμός τελών – συνδρομών για την υλοποίηση πολιτιστικών αθλητικών δράσεων καθώς και για την χρήση των πολιτιστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων από φορείς, ιδιώτες κ.α. ( Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής ) 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

 

 

130/20

Θέμα 2ο : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης  «Νέα θέση για τη Λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς επί της Οδού 25ης Μαρτίου στη Δ.Κ. Ν. Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης» ( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) 

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

131/20

Θέμα 3ο: Λήψη τελικής απόφασης « Τροποποίηση σχεδίου στο Ο.Τ. 121 στη θέση Καλλιθέα της Δ.Κ Πεντέλης, επί της Διαδημοτικής Οδού Ιάσωνος» ( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

132/20

Θέμα 4ο: Κοπή ενός δένδρου (ευκάλυπτος) στο πεζοδρόμιο της οδού Ασκληπιού 3 στην Κοινότητα Ν. Πεντέλης( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
 

 

133/20

Θέμα 5ο: Έλεγχος υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2020 και υποβολή Έκθεσης ( Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής ) 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

 

 

 

 

134/20

Θέμα 6ο: Καθορισμός των τροφείων 2020 – 2021 Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Πεντέλης,  συνεπεία της ακύρωσης της υπ’ αριθ. 89/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πεντέλης με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 74847/18998/29-9-2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».( Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής ) 

 

 

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ)

 

 

135/20

Θέμα 7ο : Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής.) 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

 

136/20

Θέμα 8ο: Εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης Μελέτης με τίτλο « Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στο Δήμο Πεντέλης», Α.Μ. 68/2020 ΤΥ 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

137/20

Θέμα 9ο: Λήψη απόφασης για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης Τεχνικών και Λοιπών Επιστημονικών Υπηρεσιών με Τίτλο: «Έλεγχος νομιμότητας κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τον Ν.4495/17, προσεισμικός έλεγχος κτιρίων και έλεγχος ασφαλείας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων». 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

 

 

 

138/20

Θέμα 10ο : Προσωρινή τιμή χρέωσης κατασκευής νέων εξωτερικών συνδέσεων (διακλαδώσεων) ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων έτους 2020 στα πλαίσια «Κατασκευή Εξωτερικών Συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων έτους 2020» Α.Μ. 30/2020 Τ.Υ. 

 

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

139/20

Θέμα 11ο: 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (Εισήγηση Εκτελεστική Επιτροπή )ΟΜΟΦΩΝΑ
 

 

140/20

Θέμα 12ο : Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης της μίσθωσης του κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού 17ης Νοέμβρη στη Δ.Κ. Μελισσίων Πλατεία Ελευθερίας 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

141/20

Θέμα 13ο :Λήψη Απόφασης Έγκρισης Παραχώρησης Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Ακινήτου σύμφωνα με την Απόφαση 263/30.7.2020 του ΕΦΚΑ 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΜΑΚΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο