Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 23ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  ΜΕΛΙΣΣΙΑ 3/11/2023

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2023

Α/Απόφ.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΨΗΦΙΣΗ 

116 1.Ορισμός υπόλογων για το έργο 2023ΝΑ25500031 της ΣΑΝΑ255. ΟΜΟΦΩΝΑ

ως προς το κατεπείγον

ΟΜΟΦΩΝΑ

ως προς το θέμα

117 2.«Έγκριση μνημονίου συνεργασίας για την εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού ασύρματης πρόσβασης στα επικαιροποιημένα σημεία στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου «WiFi4GR –Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» ΟΜΟΦΩΝΑ

ως προς το κατεπείγον

ΟΜΟΦΩΝΑ

ως προς το θέμα

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
118 1.         Επικύρωση πρακτικών 18ης έως και 20ης συνεδρίασης  ΔΣ 2022 ΟΜΟΦΩΝΑ
119 2.         5η Υποχρεωτική Αναμόρφωση για εκλογική αποζημίωση επιχορήγηση ΥΠΕΣ. (εισήγηση από ΟΕ) ΟΜΟΦΩΝΑ
120 3.         6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2023 για χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από Περιφέρεια Αττικής. (εισήγηση από ΟΕ) ΟΜΟΦΩΝΑ
121 4.         Ορισμός διαχειριστών τηρουμένων λογαριασμών του Δήμου Πεντέλης στις Τράπεζες και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. ΟΜΟΦΩΝΑ
122 5.         Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού για προσκύρωση εδαφικής λωρίδας ιδιοκτησίας σύμφωνα με την πράξη αναλογισμού αποζημιώσεων προκύρωσης και τακτοποίησης οικοπέδων, Δήμου Πεντέλης και καταβολή οφειλόμενης αποζημιώσεως προς το Δήμο με τιμή μονάδος βάσει της ισχύουσας αντικειμενικής αξίας (αίτηση Αλουμανή Αγγελική του Κυριακούλη, Αλουμανή Ελένη του Βασιλείου, Αλουμανή Γεώργιου του Βασιλείου). ΟΜΟΦΩΝΑ
123 6.         Νέος Κανονισμός Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων Επ΄ Ευκαιρία Θρησκευτικών Εορτών στα Διοικητικά Όρια του Δήμου Πεντέλης (εισήγηση από ΕΠΖ) ΟΜΟΦΩΝΑ
124 7.         Διαγραφή οφειλών  από ΤΑΠ σύμφωνα με το άρθρο 51 Ν. 4747/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ
125 8.         Διαγραφή χρεώσεων από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, λόγω μεταβίβασης του ακινήτου. ΟΜΟΦΩΝΑ
126 9.         Λήψη απόφασης για διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων (εισήγηση από ΕΠΖ) ΟΜΟΦΩΝΑ
127 10.     Κοπή δένδρων επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 32 στη Δ.Κ. Νέας Πεντέλης  (εισήγηση από ΕΠΖ) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
128 11.     Κοπή δένδρου επί της οδού Γυμναστηρίου, αρ.  5  στη Δ.Κ. Νέας Πεντέλης  (εισήγηση από ΕΠΖ) ΟΜΟΦΩΝΑ
129 12.     Κοπή δένδρων εντός του Άλσους Δεξαμενής στη Δ.Κ. Νέας Πεντέλης  – ψηφίζει και ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Μιχελακάκης – (εισήγηση από ΕΠΖ) ΟΜΟΦΩΝΑ
130 13.     Κοπή συκιάς επί της οδού Αγ. Γεωργίου 13, Μελίσσια  –  (εισήγηση από ΕΠΖ) ΟΜΟΦΩΝΑ
131 14.     Υλοτομία ατόμου πεύκου επί της οδού Σαλαμίνος 8, Μελίσσια (εισήγηση από ΕΠΖ) ΟΜΟΦΩΝΑ
132 15.     Απομάκρυνση ξερού νεαρού ατόμου πεύκης επί της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου 69, Μελίσσια  (εισήγηση από ΕΠΖ) ΟΜΟΦΩΝΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΑΖΗ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο