Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 23ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  23ης/21-9-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ)

 Α/Α

Απόφ.

 ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΙΣΗ
239/2021 1. Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής, συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την αναβάθμιση της υφιστάμενης αίθουσας συνεδριάσεων ‘’Ιωάννης Καποδίστριας΄΄ του Δήμου Πεντέλης . ΟΜΟΦΩΝΑ
240/2021 2. Έγκριση 1ΟΥ πρακτικού επιτροπής, συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια διακοσμητικών αντικειμένων για το Χριστουγεννιάτικο στολισμό του Δήμου Πεντέλης. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
241/2021 3. Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής, συνοπτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ EΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5075914 ΣΤΟ Ε. Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» ΟΜΟΦΩΝΑ
242/2021 4. Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής, συνοπτικού Διαγωνισμού για την «παροχή υπηρεσιών πολιτικού μηχανικού για την ανέγερση Παιδικού Σταθμού (ΠΣ) και Κέντρου Φροντίδας Ηλικιωμένων στο Δήμο Πεντέλης (Μελέτη Σκοπιμότητας και Διερεύνηση Προϋποθέσεων)» ΟΜΟΦΩΝΑ
243/2021 5. Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΝΙΕΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. ΟΜΟΦΩΝΑ
244/2021 6. Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αστικής Ανάπλασης περιοχών Μελισσίων, Νέας Πεντέλης και Πεντέλης» ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

245/2021 7. Έγκριση σύναψης και ανάθεσης δημόσιας σύμβασης «Για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών μεταφοράς διαχείρισης & τελικής διάθεσης προς ανακύκλωση σε αδειοδοτημένο πάροχο εντός Ν. Αττικής, ογκωδών  απορριμμάτων του Δήμου Πεντέλης» ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ: Δύο (2) έτη και έξι μήνες Εκτιμώμενη διάρκεια: 01/11/2021 – 30/4/2024 σύμφωνα με το αρ. 61 Ν. 3979/2011. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
246/2021 8.    Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, διαχείρισης και τελικής διάθεσης προς ανακύκλωση σε αδειοδοτημένο πάροχο εντός Ν. Αττικής, ογκωδών απορριμμάτων του Δήμου Πεντέλης» (Πολυετής σύμβαση:  Δυο (2) έτη και έξι μήνες). ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

247/2021 9. Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού  Διαγωνισμού (άνω των ορίων) «Για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών οδοκαθαρισμού, απομάκρυνσης ογκωδών αντικειμένων τις απογευματινές ώρες και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Πεντέλης», ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ: Δύο (2) έτη και ένας (1) μήνας Εκτιμώμενη διάρκεια: 2021 –2023 Σύνολο Δαπάνης371.690,00€ ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α. 24% ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
248/2021 10. Έγκριση  2ου πρακτικού επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία : «Παροχή συμβούλου για την ενεργειακή αναβάθμιση-εξοικονόμηση και εκσυγχρονισμό των Η/Μ και λοιπών εγκαταστάσεων του ΔΑΚ και του Κλειστού Γυμναστηρίου Μελισσίων» Α.Μ.: 55/2021 Τ.Υ.ΜΕ ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 74.395,04€ συμπ. Φ.Π.Α. ΟΜΟΦΩΝΑ

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο