Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

2 Φεβρουαρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 23ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           

 ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                         Μελίσσια, Τρίτη 06.09.2022

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  23ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  δια τηλεδιάσκεψης

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 02/09/2022

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 06/09/2022

Α/Α

Απόφ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΙΣΗ
209 1.     1. Αποδοχή της Επιχορήγησης από το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού». ΟΜΟΦΩΝΑ
210 2.     6η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού για Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα. ΟΜΟΦΩΝΑ
211 3.     7η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού για Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα. ΟΜΟΦΩΝΑ
212 4.     Προσωρινή τιμή χρέωσης κατασκευής εξωτερικών συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων έτους 2022 στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή Εξωτερικών Συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων έτους 2022», Α.Μ. 30/2022Τ.Υ. ΟΜΟΦΩΝΑ
213 5.     3η Παράταση συμβατικής προθεσμίας του Υποέργου 5 «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου» για την πράξη «Ανάπλαση και αξιοποίηση του παλαιού λατομείου Ράικου στο Πεντελικό Όρος» με MIS 5002095 ΟΜΟΦΩΝΑ
214 6.     Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Δήμου Πεντέλης  έτους 2023. ΟΜΟΦΩΝΑ
215 7.     Επικαιροποίηση της 73/2022 Απόφαση της Οικ. Επιτροπής (ΑΔΑ:Ψ9ΙΠΩΞ3-19Ρ) με θέμα: ««Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4)  ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης , για το πρόγραμμα των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Πεντέλης στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης ¨ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» λόγω αλλαγής τίτλου της δράσης από ¨ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»  σε ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΑΚΙΑΣ ,ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»  «Περίοδος 2022-2023» ΟΜΟΦΩΝΑ
216 8.     Έγκριση και Παραλαβή μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη Διαχειριστικής Μελέτης και Τεχνικών Εκθέσεων Εργασιών για το α. Άλσος Γυμναστηρίου- Προφ. Ηλία στη Δ.Κ. Ν. Πεντέλης, β. Πάρκο Τσαγκάρη στη Δ.Κ. Μελισσίων και γ. Αλσύλλια Αγ. Σίλα στη Δ.Κ. Ν. Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης» Α.Μ. 18/2020ΔΠΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
217 9.     Έγκριση και Παραλαβή πρώτου σταδίου της δεύτερης φάσης (Πολεοδομική Μελέτη) της Μελέτης με τίτλο: «Αναθεώρηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Δ.Κ. Μελισσίων για τον καθορισμό κοινόχρηστων- κοινωφελών χώρων σε εφαρμογή του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.)». ΟΜΟΦΩΝΑ
218 10.  Γ΄Κατανομή ΚΑΠ έτους 2022 Λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές. ΟΜΟΦΩΝΑ
219 11.  Ανανέωση παγίας προκαταβολής Ν. Πεντέλης για τον οικονομικό έτος 2022. ΟΜΟΦΩΝΑ
220 12.  Αποδοχή Δωρεάς Πέντε (5) Φορητών Πομποδεκτών για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο