Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

30 Σεπτεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 24ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 24η TAKTIKH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ  30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 & ΩΡΑ 17:00
              ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
238/2019Θέμα 1ο : Έγκριση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης διάρκειας για Καθαριότητα κτιρίων Δήμου 

ΟΜΟΦΩΝΑ

239/2019Θέμα 2ο : Έγκριση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης διάρκειας για Καθαριότητα Παιδικών σταθμών

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο