Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

21 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 24ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 24η TAKTIKH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ  30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 & ΩΡΑ 17:00
               ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
238/2019 Θέμα 1ο : Έγκριση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης διάρκειας για Καθαριότητα κτιρίων Δήμου  

ΟΜΟΦΩΝΑ

239/2019 Θέμα 2ο : Έγκριση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης διάρκειας για Καθαριότητα Παιδικών σταθμών

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο