Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

30 Σεπτεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 24ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                              Μελίσσια  25  Οκτωβρίου  2021

 

 Α/Α

Απόφ.

 ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣΨΗΦΙΣΗ
249/20211.       Παράταση συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ έως 31-12-2021 προσληφθέντων για την αποτροπή της διάδοσης του Κορωνοϊου.ΟΜΟΦΩΝΑ
250/20212.   Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης , για το πρόγραμμα των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Πεντέλης.ΟΜΟΦΩΝΑ
251/20213.  Έγκριση 3ου πρακτικού Επιτροπής  συνοπτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου».ΟΜΟΦΩΝΑ
252/20214.  Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού  Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) «Για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΔΑΕ», Εκτιμώμενη διάρκεια: 210 ημερολογιακές ημέρες, Σύνολο Δαπάνης 223.151,64 € ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α. 24% ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
253/20215.  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021.ΟΜΟΦΩΝΑ
254/20216.   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Αύλειων χώρων Σχολείων Δήμου Πεντέλης»  Ανάδοχη εταιρεία  :  LM Constructions.ΟΜΟΦΩΝΑ
255/20217.   Αποδοχή Δωρεάς Μέσων Ατομικής Προστασίας από την εταιρεία NOBACCO ΜΟΝ/ΠΗ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΜΙΣΜΑΤΟΣ  για την Πολιτική Προστασία του Δήμου Πεντέλης.ΟΜΟΦΩΝΑ
256/20218.   Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΟΤ 294 ΤΗΣ 3ΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΒΙΔΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ», Α.Μ.8/2016Τ.Υ.ΟΜΟΦΩΝΑ
257/20219.  Διαπραγμάτευση μετά από άγονο διεθνή ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης (τριετής με προαίρεση) (άνω των ορίων) χωρίς τροποποίηση των αρχικών όρων  και κατακύρωση αποτελέσματος.ΟΜΟΦΩΝΑ
258/202110.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020», Α.Μ. 73/2020Τ.Υ.ΟΜΟΦΩΝΑ
259/202111. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής (3ο) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού  Διαγωνισμού (άνω των ορίων) για την «Προμήθεια Εξοπλισμού για τη διαχείριση αστικών αποβλήτων Δήμου Πεντέλης και κατακύρωση αποτελέσματος»ΟΜΟΦΩΝΑ
260/202112. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για ετήσιο έλεγχο ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Πεντέλης σε μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας.ΟΜΟΦΩΝΑ
261/202113.   Διαγραφή χρέωσης χαρτοσήμου μισθώματος ακινήτου.ΟΜΟΦΩΝΑ
 14.    Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης της 7/2021 μελέτης και όρων διακήρυξης αυτής με τίτλο: « Υπηρεσία για την Οργάνωση και λειτουργία Γραφείου Δημότη» πολυετής.ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

 Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο