Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

25 Σεπτεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 24ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           

ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                          Μελίσσια, Τρίτη 20.09.2022

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  24ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  δια τηλεδιάσκεψης
Ημερομηνία Πρόσκλησης: 16/09/2022

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 20/09/2022

Α/Α

Απόφ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣΨΗΦΙΣΗ
2211.Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022 του έργου

με τίτλο: «Υπογείωση εναέριων δικτύων μέσης (ονομαστική

τάση λειτουργίας 20.000V) και χαμηλής τάσης (ονομαστική

τάση λειτουργίας 400V) εντός των διοικητικών ορίων του

Δήμου Πεντέλης και όμορων δήμων.

ΟΜΟΦΩΝΑ
2222.Λήψη απόφασης για την αποδοχή επιχορήγησης του Δήμου Πεντέλης από το ΥΠΠΟΑ για την πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης «Ένα τραγούδι για την Πεντέλη».ΟΜΟΦΩΝΑ
2233.8η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού για Χρηματοδοτούμενα ΠρογράμματαΟΜΟΦΩΝΑ
2244.9η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού για Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα.ΟΜΟΦΩΝΑ
2255.Έγκριση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της σύμβασης

(αρ. πρωτ. 8910/2771/16-5-2022 22SYMV010557210)

του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού  Διαγωνισμού

(άνω των ορίων) για την «Προμήθεια Εξοπλισμού για τη

διαχείριση αστικών αποβλήτων ομάδα 1 Δήμου Πεντέλης»

ΟΜΟΦΩΝΑ
2266. Λήψη απόφασης περί εφαρμογής του άρθρου 88 του

Ν.4412/2016 για την αιτιολόγηση ασυνήθιστα χαμηλής

προσφοράς για το έργο: «Ανακατασκευή Συντήρηση

Πεζοδρομίων Δήμου Πεντέλης έτους 2021» Α.Μ. 76/2021 Τ.Υ.

ΟΜΟΦΩΝΑ
2277. Έγκριση όρων διακήρυξης (Προφορικής

Πλειοδοτικής Δημοπρασίας) για την εκποίηση

των εγκαταλειμμένων οχημάτων, εντός των διοικητικών ορίων

του Δήμου μας έτους 2022-2023

ΟΜΟΦΩΝΑ
2288. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του

έργου «Αντιπλημμυρικά έργα στο Δήμο Πεντέλης»

ΑΜ: 7/2016 ΤΥ

ΟΜΟΦΩΝΑ
2299. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης της μίσθωσης

του κενωθέντος περιπτέρου επί του οδού Λ. Πεντέλης  &

Εφέσου (Καλκαβούρα) στη Δ.Κ. Νέας Πεντέλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ
23010. Ορισμός και συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης για

διαδικασία διαπραγμάτευσης για λόγους κατεπείγοντος.

ΟΜΟΦΩΝΑ
23111. Εξειδίκευση πίστωσης για την Έκτακτη Επιχορήγηση

της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

ΟΜΟΦΩΝΑ
23212. Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης ΠεριουσίαςΟΜΟΦΩΝΑ
23313. Ορισμός Δικηγόρου για σύνταξη, κατάθεση προτάσεων

και εκπροσώπηση του Δήμου Πεντέλης την 29/9/2022 ή σε κάθε

άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή ματαίωση, ενώπιον του

Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της

προσφυγής  (ΠΡ4059/2020) του Δημιουργικού Εργαστηρίου Προσχολικής Αγωγής  – Α. Σταθακόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. με  διακριτικό τίτλο  «ΑΡΤΕΜΙΣ & ΙΑΣΩΝ» κατά του Δήμου Πεντέλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο