Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

2 Φεβρουαρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 25ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  25ης/25-10-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ)

Α/Α

Απόφ.

 ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΙΣΗ
262/2021 1. Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την Υπηρεσία  Οργάνωση και Λειτουργία Γραφείου Δημότη Δήμου Πεντέλης με κριτήριο ανάθεσης βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (πολυετής σύμβαση). ΟΜΟΦΩΝΑ
263/2021 2. Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού  Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για τις  Υπηρεσίες ψυχικής υγείας και προληπτικής ιατρικής Δήμου Πεντέλης» ΟΜΟΦΩΝΑ
264/2021 3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για έλεγχο τίτλων Πλατείας Πόγκα της Δ.Κ. Μελισσίων. ΟΜΟΦΩΝΑ
265/2021 4. Καθορισμός οικονομικής συνδρομής για τη φιλοξενία των παιδιών στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ
  5. Εισήγηση για την έγκριση της Α΄ Φάσης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΝΤΕΛΗ ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
266/2021 6. Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής, συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την αναβάθμιση της υφιστάμενης αίθουσας συνεδριάσεων ‘’Ιωάννης Καποδίστριας΄΄ του Δήμου Πεντέλης ΟΜΟΦΩΝΑ
267/2021 7. Αποδοχή Απόφασης Έγκρισης πρότασης του Δήμου Πεντέλης για τη δράση «Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων- Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» και την ένταξή τους στον άξονα Προτεραιότητας 2» Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2021, σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. 4559/28.06.2021 πρόσκλησης (κωδικός πρόσκλησης Ε.Σ.2021) του πράσινου Ταμείου έως το ποσό 49.600,00€ (συμπ ΦΠΑ24%). ΟΜΟΦΩΝΑ
268/2021 8. Εξειδίκευση πίστωσης για την Παροχή Υπηρεσιών  Συμβούλου με αντικείμενο την κάλυψη των δημιουργικών και γραφιστικών αναγκών για τα έντυπα και την ηλεκτρονική επικοινωνία του Δήμου με τους πολίτες ΟΜΟΦΩΝΑ
269/2021 9. Διαγραφή  προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής ΟΜΟΦΩΝΑ
270/2021 10. Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΝΙΕΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΜΟΦΩΝΑ
271/2021 11. 2η Παράταση συμβατικής προθεσμίας της εκπόνησης Μελετών Ανάπλασης και αξιοποίησης (υποέργο 3) για την πράξη «Ανάπλαση και αξιοποίηση του παλαιού λατομείου Ράικου στο Πεντελικό Όρος» με MIS 5002095 ΟΜΟΦΩΝΑ
272/2021 12. Διαβίβαση 2ου πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Έργου με τίτλο: “Αναβάθμιση του χώρου του πευκοδάσους Μελισσίων μέσω παρεμβάσεων, σύμφωνα με τη «Διαχειριστική μελέτη περιόδου 2020-2029 Δημοτικών Αλσυλλίων Δήμου Πεντέλης» Α.Μ. 20/2020ΔΠΕ» ΟΜΟΦΩΝΑ
273/2021 13. Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής, συνοπτικού Διαγωνισμού για την «παροχή υπηρεσιών πολιτικού μηχανικού για την ανέγερση Παιδικού Σταθμού (ΠΣ) και Κέντρου Φροντίδας Ηλικιωμένων στο Δήμο Πεντέλης (Μελέτη Σκοπιμότητας και Διερεύνηση Προϋποθέσεων)» ΟΜΟΦΩΝΑ
274/2021 14. Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής, συνοπτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ EΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5075914 ΣΤΟ Ε. Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020». ΟΜΟΦΩΝΑ
275/2021 15. Εισηγητική έκθεση 3ου τριμήνου του έτους 2021 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. ΟΜΟΦΩΝΑ
276/2021 16. Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής, συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια διακοσμητικών αντικειμένων για το Χριστουγεννιάτικο στολισμό του Δήμου Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ
277/2021 17. 6η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2021 για χρηματοδοτούμενα προγράμματα. ΟΜΟΦΩΝΑ

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο