Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 25ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                         Μελίσσια 31.10.2023

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  25ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  δια ζωσης

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 27/10/2023

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 31/10/2023

  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

177 1.         Εισηγητική έκθεση 3ου τριμήνου του έτους 2023 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. ΟΜΟΦΩΝΑ
178 2.         Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 5.366.794,40 από την Περιφέρεια Αττικής για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση του πάρκου Θάλωσσι της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ
179 3.         5η Υποχρεωτική Αναμόρφωση για εκλογική αποζημίωση επιχορήγηση ΥΠΕΣ ΟΜΟΦΩΝΑ
180 4.         6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2023 για χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από περιφέρεια Αττικής. ΟΜΟΦΩΝΑ
181 5.         Έγκριση παράτασης μισθωτηρίου συμβολαίου του Δ ΚΑΠΗ Μελισσιών του Δήμου Πεντέλης για δύο έτη (2) ΟΜΟΦΩΝΑ
182 6.         Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την προμήθεια γραμματοσήμων και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου. ΟΜΟΦΩΝΑ
183 7.         Έγκριση αποζημίωσης λόγω φθοράς οχήματος μετά από πτώση δέντρου ΟΜΟΦΩΝΑ
184 8.         Έγκριση αποζημίωσης για καταστροφή μαρμάρινων σκαλιών Διονύσου 29Α (Δ.Κ. Μελισσίων). ΟΜΟΦΩΝΑ
185 9.         Έγκριση της υπ’ αρ. 1396/2023 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ : 62ΙΟΩΞ3-ΓΩΟ) για ορισμό Πληρεξουσίου Δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των Ντζερεμέ Αικατερίνης κ.λ.π. κατά Δήμου Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ
186 10.     Oρισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Πεντέλης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της  Βάλβη Χριστοφοράς κ.λ.π. κατά Δήμου Πεντέλης_ Δικάσιμος 6/11/2023. ΟΜΟΦΩΝΑ
187 11.     Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Εφετείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της έφεσης του Ελληνικού Δημοσίου κατά της 1792/2023 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και κατά του Δήμου Πεντέλης, Κωνσταντινίδου Ζωγραφιάς κ.λ.π και καθορισμός αμοιβής της. ΟΜΟΦΩΝΑ
188 12.     Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του τριμελούς διοικητικού πρωτοδικείου Αθηνών (35ο Τμήμα) κατά τη συζήτηση της προσφυγής των Τσιούτη Γεώργιο κτλ κατά Δήμου Πεντέλης (ρυμοτομική απαλλοτρίωση). ΟΜΟΦΩΝΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΧΑΓΙΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο