Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

4 Δεκεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 25ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                     Μελίσσια   31-12-2020

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 25ης /29-12-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)

Α/Α

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

294

1.    Aπόδοση παγίας προκαταβολής Δήμου Πεντέλης και απαλλαγή υπολόγου για το έτος 2020.

ΟΜΟΦΩΝΑ

295

2.    Aπόδοση παγίας προκαταβολής Κοινότητας Μελισσίων και απαλλαγή υπολόγου για το έτος 2020.

ΟΜΟΦΩΝΑ

296

3.    Aπόδοση παγίας προκαταβολής Κοινότητας Νέας Πεντέλης και απαλλαγή υπολόγου για το έτος 2020.

ΟΜΟΦΩΝΑ

297

4.    Aπόδοση παγίας προκαταβολής Κοινότητας Πεντέλης και απαλλαγή υπολόγου για το έτος 2020.

ΟΜΟΦΩΝΑ

298

5.    Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Δράσεις ευαισθητοποίησης για το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων» Δήμου Πεντέλης (υποέργο 4).

ΟΜΟΦΩΝΑ

299

6.    Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Σύμβουλος υποστήριξης προγράμματος διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων» Δήμου Πεντέλης (υποέργο 5).

ΟΜΟΦΩΝΑ

300

7.    Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καινούργιου απορριμματοφόρου με σύστημα εσωτερικής πλύσης κάδων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).

ΟΜΟΦΩΝΑ

301

8.    Έγκριση της Α.Μ.: 20/2020 ΔΠΕ μελέτης και των όρων διακήρυξης του έργου: «Αναβάθμιση του χώρου του πευκοδάσους Μελισσίων μέσω παρεμβάσεων, σύμφωνα με ‘‘Διαχειριστική μελέτη περιόδου 2020-2029 Δημοτικών Αλσυλλίων Δήμου Πεντέλης’’»  και ορισμός υπαλλήλου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας ως χειριστή του δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Η   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο