Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 26ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                          Μελίσσια 7-12-2020

 

        ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 26ης /2020

      ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΝ 4-12-2020 & ΩΡΑ 9:00 -13:00

 

 

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

 

 

 

142/20

Θέμα 1ο: Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2021 – Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

 

 

 

143/20

Θέμα 2ο: Καθορισμός συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2021 – Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής  

 

ΚΑΤΑ

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

144/20

Θέμα 3ο: Καθορισμός τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2021 – Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής  

ΚΑΤΑ

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

145/20

Θέμα 4ο: Καθορισμός τελών διαφήμισης για το έτος 2021 – Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής  

ΚΑΤΑ

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

 

146/20

Θέμα 5ο: 2η   Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Πεντέλης έτους 2020 – Εισήγηση  Οικονομικής Επιτροπής  

 

ΚΑΤΑ

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

147/20

Θέμα 6ο: : Υποβολή Σχεδίου πρότασης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πεντέλης έτους 2021. – Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής

 

 

 

ΚΑΤΑ

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

148/20

 

Θέμα 7ο: Ορισμός υπευθύνων για την διαχείριση των τηρουμένων λογαριασμών έργων του Δήμου Πεντέλης στη Τράπεζα της Ελλάδος  

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———

Θέμα 8ο: Άνοιγμα λογαριασμού του Δήμου Πεντέλης στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη πράξη με τίτλο  «Τεχνική βοήθεια υποστήριξης Δήμου Πεντέλης για την επικαιροποίηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΤΣΔΑ) με κωδικό ΟΠΣ 5055376 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Αττική 2014-2020»   και ορισμός διαχειριστών και υπευθύνων αυτού.  

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

 

 

 

 

 

149/20

Θέμα 9ο: Εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης με τίτλο «Αναθεώρηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Δ.Κ.  Μελισσίων για τον καθορισμό Κοινόχρηστων – Κοινωφελών Χώρων σε εφαρμογή του Γ.Π.Σ.» Αρ. Μελέτης 25/2020 ΔΠΕ  

 

ΚΑΤΑ

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

 

 

150/20

Θέμα 10ο: Εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης Μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αστικής Ανάπλασης περιοχών Μελισσίων, Νέας Πεντέλης και Πεντέλης», Α.Μ. 77/2020 ΤΥ  

 

ΔΕΝ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

 

 

 

151/20

Θέμα 11ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Εργασίες Επισκευής και Συντήρησης κτιρίων και Αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πεντέλης» ΑΜ: 18/17 ΤΥ  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

152/20

Θέμα 12ο: Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης»  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

153/20

Θέμα 13ο: Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Β΄θμιας Εκπαίδευσης  

ΚΑΤΑ

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

 

154/20

Θέμα 14ο: Χωροταξική κατανομή αποφοίτων Δημοτικών Σχολείων στην Α΄τάξη Γυμνασίου και αποφοίτων Γυμνασίου στην Α΄τάξη Λυκείου  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

155/20

Θέμα 15ο: Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2021-2022  

 

ΚΑΤΑ

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

 

 

156/20

Θέμα 16ο: : Πρόταση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πεντέλης, ως προς την κατανομή της χρηματοδότησης από πόρους 7ης εως 12ης ΚΑΠ έτους 2019 ,  1ης έως 3ης   ΚΑΠ έτους 2020 και  4ης έως  6ης   ΚΑΠ έτους 2020  

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΜΑΚΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο