Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

16 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 27ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                     Μελίσσια 9-12-2020

 

     

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 27ης /2020

  ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΝ 8-12-2020 & ΩΡΑ 16:30

Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ

 

 

 

Α/Α

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

  Θέμα 1ο : Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης έτους 2021, μετά τις παρατηρήσεις του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής).  
  Θέμα 2ο : Έγκριση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2021 (Πίνακας Στοχοθεσίας) του Δήμου Πεντέλης (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής).  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΜΑΚΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο