Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

2 Φεβρουαρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 27ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                              Μελίσσια  1 Δεκεμβρίου 2021

 

 Α/Α

Απόφ.

 ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΨΗΦΙΣΗ
315/2021 1 ο:  Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την Προμήθεια Πετρελαίου θέρμανσης Δήμου Πεντέλης & ΝΠΔΔ, με κριτήριο ανάθεσης χαμηλότερη τιμή (πολυετής σύμβαση). ΟΜΟΦΩΝΑ
316/2021 2 ο:  Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού  Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) προμήθειας πλαστικών κάδων απορριμμάτων και ημιυπόγειων κάδων ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ: Εκτιμώμενη διάρκεια: 2021 – 2022 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. ΟΜΟΦΩΝΑ
317/2021 3ο: Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού  Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος (περίοδος 2022-2023). ΟΜΟΦΩΝΑ
318/2021 4ο: Έγκριση και Παραλαβή α΄ φάσης (τοπογραφική ενημέρωση υφιστάμενων υποβάθρων κοινοχρήστων – κοινωφελών χώρων) της Μελέτης με τίτλο «Αναθεώρηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Δ.Κ. Μελισσίων για τον καθορισμό κοινόχρηστων – κοινωφελών χώρων σε εφαρμογή του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) ΟΜΟΦΩΝΑ
319/2021 5ο: Εξειδίκευση πίστωσης για παροχή υπηρεσιών διαχείρισης σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές Λυκείου. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
320/2021 6ο: Διαγραφή χρέωσης ποσού από παράβαση ΚΟΚ και επαναβεβαίωση. ΟΜΟΦΩΝΑ
321/2021 7ο: Διαγραφή χρέωσης ποσού από παράβαση ΚΟΚ και επαναβεβαίωση. ΟΜΟΦΩΝΑ

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο