Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 28ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                              Μελίσσια 15-12-2020

 

     

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 28ης /2020

    ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΝ 14-12-2020 & ΩΡΑ 17:00

 

 

 

Α/Α

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

 

 

 

 

157/20

Θέμα 1ο : Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης έτους 2021, μετά τις παρατηρήσεις του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής). 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

158/20

Θέμα 2ο : Έγκριση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2021 (Πίνακας Στοχοθεσίας) του Δήμου Πεντέλης (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΜΑΚΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο