Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

23 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 28ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                              Μελίσσια 15-12-2020

 

     

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 28ης /2020

    ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΝ 14-12-2020 & ΩΡΑ 17:00

 

 

 

Α/Α

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

 

 

 

 

157/20

Θέμα 1ο : Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης έτους 2021, μετά τις παρατηρήσεις του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής).  

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

158/20

Θέμα 2ο : Έγκριση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2021 (Πίνακας Στοχοθεσίας) του Δήμου Πεντέλης (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΜΑΚΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο