Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 28ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                          Μελίσσια 28.11.2023

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  28ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  δια ζωσης

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 24/11/2023

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 28/11/2023

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
201 1.         Αποδοχή  ανακοίνωσης έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Τ.Π και Δανείων και των όρων δανειακής σύμβασης ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης στην πρόσκληση ΑΤ.08. ΟΜΟΦΩΝΑ
202 2.         Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και του αναπληρωτή του για το έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων ετών 2022 & 2023 του Δήμου Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ
203 3.         Εισήγηση για την έγκριση και οριστική παραλαβή του συνόλου της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αστικής ανάπλασης περιοχών Μελισσιών, Νέας Πεντέλης και Πεντέλης” ΟΜΟΦΩΝΑ
204 4.         Εισήγηση για την έγκριση και οριστική παραλαβή του συνόλου της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στον Δήμο Πεντέλης» ΟΜΟΦΩΝΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΧΑΓΙΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο