Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

4 Φεβρουαρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 28ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                              Μελίσσια  1 Δεκεμβρίου 2021

 Α/Α

Απόφ.

 ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΨΗΦΙΣΗ
322/2021 1 ο:  Έγκριση 2ης  αναμόρφωσης τακτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
323/2021 2 ο:  Έγκριση πρακτικού 3ου διεθνή ανοικτού διαγωνισμού ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (άνω των ορίων)» Για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών οδοκαθαρισμού, απομάκρυνσης ογκωδών αντικειμένων τις απογευματινές ώρες και καθορισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Πεντέλης « ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ:΄δυο(2) έτη και ένας(1) μήνας εκτιμώμενη διάρκεια 2021-2013 και κατακύρωση αποτελέσματος. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
324/2021 3ο: Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για τις Υπηρεσίες ψυχικής υγείας και προληπτικής ιατρικής Δήμου Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ
325/2021 4ο: Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού  Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για τις  Υπηρεσίες ψυχικής υγείας και προληπτικής ιατρικής Δήμου Πεντέλης» ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
326/2021 5ο: Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού( κάτω των ορίων) για την «Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού προγράμματος διαχείρισης σταδιοδρομίας σε μαθητές Λυκείου». ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
327/2021 6ο: Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού( κάτω των ορίων) για την   «Συντήρηση-επισκευή οχημάτων -μηχανημάτων και προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων-μηχανημάτων». ΟΜΟΦΩΝΑ
328/2021 7ο: Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την πραγματοποίηση ετήσιου ελέγχου ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου και απαλλαγή υπόλογοu υπαλλήλου. ΟΜΟΦΩΝΑ

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο