Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 29ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        

 ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                  Μελίσσια, Τετάρτη 09.11.2022

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  29ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  δια τηλεδιάσκεψης

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 4/11/2022

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 8/11/2022

  ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
300 1.       Έγκριση 3ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού έργου Ανακατασκευή Συντήρηση Πεζοδρομίων Δήμου Πεντέλης έτους 2021. ΟΜΟΦΩΝΑ
301 2.              Έγκριση της Α’ Φάσης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αστικής Ανάπλασης Περιοχών Μελισσίων, Νέας Πεντέλης και Πεντέλης». ΟΜΟΦΩΝΑ
302 3.       Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση Αύλειων χώρων σχολείων Δήμου Πεντέλης έτους 2018» ΑΜ: 25/2018. ΟΜΟΦΩΝΑ
303 4.     4. Ακύρωση της υπ’ αρ. 277/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής λόγω διορθώσεων των όρων πρόσκλησης ενδιαφέροντος και διαδικασιών ανάθεσης. ΟΜΟΦΩΝΑ
304 5.       Εξειδίκευση της με αριθμό 103/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ
305 6.     6. Έγκριση της υπ’ αρ. 1111/2022 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΩ13ΩΞ3-9Α0) για ορισμό Πληρεξουσίου Δικηγόρου για σύνταξη, κατάθεση προτάσεων σχετικά με την αίτηση (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) του Ν.Π.Δ.Δ. «Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμινγκ Ν.Π.Δ.Δ ως καθολικού διαδόχου του Ν.Π.Δ.Δ. «Γενικό Νοσοκομείο Μελισσίων – Αμαλία Φλέμινγκ» κατά του Δήμου Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ
306 7.     7. Έγκριση της υπ’ αρ. 1168/2022 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ:ΨΓ47ΩΞ3-ΦΤΛ) για ορισμό Πληρεξουσίου Δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για την εκπροσώπηση του Δήμου κατά τη συζήτηση της αίτησης ακυρώσεως των Γεωργίου Πόγκα κ.λ.π. κατά του Δήμου Πεντέλης κ.λ.π. ΟΜΟΦΩΝΑ
307 8.     8.Έγκριση αποζημίωσης λόγω φθοράς οχήματος κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας «ΕΛΠΙΔΑ». ΟΜΟΦΩΝΑ
308 9.     9. Έγκριση αποζημίωσης λόγω φθοράς οχήματος κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας «ΕΛΠΙΔΑ». ΟΜΟΦΩΝΑ
309 10.  Έγκριση αποζημίωσης λόγω φθοράς οχήματος κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας «ΕΛΠΙΔΑ». ΟΜΟΦΩΝΑ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο