Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 3ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Μελίσσια 1-4-2021

     

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 3ης /2021

   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΝ 30-3-2021 & ΩΡΑ 18:00

 

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

 

 

——–

Θέμα 1ο: Λήψη κανονιστικής απόφασης με θέμα: Μετακίνηση  περιπτέρου επί της οδού Λ. Πηγής 3 στη  Κοινότητα Μελισσίων. ( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)  

 

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

 

 

 

 

 

 

 

——–

Θέμα 2ο: Λήψη κανονιστικής απόφασης με θέμα: Παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου για την τοποθέτηση Α.Τ.Μ της τράπεζας EUROBANK -ERGASIAS,  επί της πλατείας Ηρ. Πολυτεχνείου, έναντι του ακινήτου με διεύθυνση Ηρώων Πολυτεχνείου 24 στη  Κοινότητα Ν. Πεντέλης.( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)  

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

 

 

 

 

 

 

——–

Θέμα 3ο: Λήψη κανονιστικής απόφασης με θέμα: Παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου  για την τοποθέτηση ψυγείων, έμπροσθέν του καταστήματος επί της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου 18 στη  Κοινότητα Ν. Πεντέλης.  ( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)  

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

 

 

14/21

Θέμα 4ο: Εκκίνηση της διαδιακσίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης Μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αστικής Ανάπλασης περιοχών Μελισσίων, Νέας Πεντέλης και Πεντέλης» Α.Μ. 77/2020 ΤΥ  

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

15/21

 

Θέμα 5ο: Έγκριση πινάκων κατάρτισης μεσοπρόθεσμου Προγράμματος            Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025  του υποτομέα των ΟΤΑ  

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

 

16/21

Θέμα 6ο: Παράταση Επαγγελματικής Μίσθωσης (Εκμίσθωση χώρου επιφανείας 861,50 τ.μ στη Δ.Κ Πεντέλης.)  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

 

 

 

——–

 

Θέμα 7ο: Επικαιροποίηση Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την Πολεοδομική μελέτη Επέκτασης σε τμήμα της Π.Ε 1 του Εγκεκριμένου ΓΠΣ (περιοχή 2 ) της Κοινότητας  Νέας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης. (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)  

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

 

 

 

 

——–

Θέμα 8ο: Κοπή ενός δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο της οδού Διονύσου 28Β στην Κοινότητα Μελισσίων. (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)  

 

 

 

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

 

 

 

 

——–

Θέμα 9ο: Κοπή (2) δένδρων (πεύκα) στο πεζοδρόμιο της οδού Ολύμπου 1Β, στην Κοινότητα Μελισσίων. ( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

 

 

 

 

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

 

 

——–

Θέμα 10ο: Κοπή  (2) δένδρων (πεύκα) επί της οδού Ύδρας 2Β  στην Κοινότητα Μελισσίων. (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)  

 

 

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

 

 

 

 

——–

 

Θέμα 11ο: Μη κοπή (κλάδεμα) ενός (1) δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο της συμβολής των οδών Σαλαμινομάχων και Αλύτρωτων Αδελφών στην Κοινότητα Ν. Πεντέλης(Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)  

 

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

 

 

 

 

——–

 

 

Θέμα 12ο: Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2020 και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και έγκριση.  

 

 

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

 

 

 

17/21

Θέμα 13ο: Αναγκαιότητα Ονομασίας Ανώνυμης Εγκεκριμένης Οδού Δ.Κ. Μελισσίων σε οδό  «Καστελόριζου».  

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

18/21

Θέμα 14ο :1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων- Εξόδων έτους 2021 για χρηματοδοτούμενα προγράμματα  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

 

 

 

 

19/21

Θέμα 15ο :Έγκριση σύναψης συμφώνου συνεργασίας για τη «Λειτουργία ενός κινητού σταθμού μέτρησης του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ)» με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)(Παράταση έως 31-12-2022  

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

20/21

 

 

Θέμα 16ο: Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» του Δήμου Πεντέλης  

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

——–

Θέμα 17ο: Ενημέρωση – Συζήτηση για το νέο εκλογικό Νόμο  

ΑΝΑΒΟΛΗ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο