Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 3ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                      Μελίσσια   15-2-2021

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 3ης/11-2-2021ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ )

Α/Α

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

29

1.     Λήψη απόφασης για το κατεπείγον της πρόκλησης της έκτακτης συνεδρίασης

ΟΜΟΦΩΝΑ

30

2.     Μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του  διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης του έργου “Αναβάθμιση του χώρου του πευκοδάσους Μελισσίων μέσω παρεμβάσεων, σύμφωνα με «Διαχειριστική μελέτη περιόδου 2020-2029 Δημοτικών Αλσυλλίων Δήμου Πεντέλης» ΑΜ:20/2020ΔΠΕ», με συστημικό αριθμό 95232.

ΟΜΟΦΩΝΑ

31

3.     Μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του  διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης του έργου: «Εργασίες επισκευή και συντήρησης κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πεντέλης» ΑΜ: 46 /20 ΤΥ,α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 105745

ΟΜΟΦΩΝΑ

32

4.      Μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του  διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης του έργου: «Αντικατάσταση αθλητικού δαπέδου στον Αθλητικό χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου της Δ.Κ. Μελισσίων (οδός Γεννηματά) » ΑΜ: 108 / 18 ΤΥ, α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 109698

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Η   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

 

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο