Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

25 Σεπτεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 30ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                      Μελίσσια 24-12-2020

 

     

    ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 30ης /2020

      ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΝ 22-12-2020 & ΩΡΑ 9:00 -13:00

 

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

 

 

160

 

 

 

Θέμα 1ο  : 6η Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020  για μέτρα αντιμετώπισης συνεπειών εμφάνισης COVID -19 -(Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής.) 

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

 

161

 

 

 

 

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης για την κοπή ενός (1) δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο της οδού Σωκράτους 19Α στη Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων.(Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) 

 

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

162

 

 

 

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης για την κοπή ενός (1) δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο της οδού Αμφικτιονιών 26 στη Δημοτική Κοινότητα Ν. Πεντέλης. (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) 

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

 

 

163

 

 

 

 

 

 

Θέμα 4ο : Λήψη απόφασης για την κοπή ενός (1) δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο της οδού Σκουζέ στη Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης.(Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) 

 

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

 ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο