Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 30ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                      Μελίσσια 24-12-2020

 

     

    ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 30ης /2020

      ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΝ 22-12-2020 & ΩΡΑ 9:00 -13:00

 

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

 

 

160

 

 

 

Θέμα 1ο  : 6η Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020  για μέτρα αντιμετώπισης συνεπειών εμφάνισης COVID -19 -(Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής.)  

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

 

161

 

 

 

 

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης για την κοπή ενός (1) δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο της οδού Σωκράτους 19Α στη Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων.(Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)  

 

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

162

 

 

 

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης για την κοπή ενός (1) δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο της οδού Αμφικτιονιών 26 στη Δημοτική Κοινότητα Ν. Πεντέλης. (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)  

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

 

 

163

 

 

 

 

 

 

Θέμα 4ο : Λήψη απόφασης για την κοπή ενός (1) δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο της οδού Σκουζέ στη Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης.(Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)  

 

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

 ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο