Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

2 Φεβρουαρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 31ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                              Μελίσσια  4 Ιανουαρίου 2022

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  31ης/28-12-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ)

 

 

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

ΨΗΦΙΣΗ

 

 

 359/2021

ΑΚΥΡΟ

 
360/2021 1. Παράταση συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ έως 31.03.2022 προσληφθέντων για την αποτροπή της διάδοσης του Κορονοϊού. ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΜΑ 

  ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
361/2021 1. Έγκριση τροποποίησης κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας της δομής «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πεντέλης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002379. ΟΜΟΦΩΝΑ
362/2021 2. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την προμήθεια γραμματοσήμων και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου. ΟΜΟΦΩΝΑ  
363/2021 3. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για ετήσιο έλεγχο ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Πεντέλης σε μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας. ΟΜΟΦΩΝΑ
364/2021 4. ΑΠΟΔΟΧΗ 10η- 11η- 12η    κατανομής πιστώσεων από ΚΑΠ  για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων  τους (πρώην ΣΑΤΑ)  2021 ΟΜΟΦΩΝΑ  
365/2021 5. Παράταση του χρόνου περαίωση της παροχής επιστημονικής υπηρεσίας με τίτλο «Έλεγχος νομιμότητας κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τοΝ.4495/17, προσεισμικός έλεγχος κτιρίων κα έλεγχος ασφαλείας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων». ΟΜΟΦΩΝΑ
366/2021 6. Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την Προμήθεια οργάνων άθλησης ενηλίκων σε υπαίθριους χώρους του Δήμου Πεντέλης ετών 2021-2023, με κριτήριο ανάθεσης χαμηλότερη τιμή (πολυετής σύμβαση). ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
367/2021 7. Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια μεταλλικών κάδων ανακύκλωσης τεσσάρων, τριών και δύο ρευμάτων Δήμου Πεντέλης». ΟΜΟΦΩΝΑ
368/2021 8. Έγκριση Φακέλου Μελέτης, Επιλογή Διαδικασίας Διαγωνισμού και Έγκριση Όρων Διακήρυξης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες μεταφοράς ωφελούμενων των δομών και των υπηρεσιών του  Δήμου Πεντέλης». ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
369/2021 9. Έγκριση και καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Πεντέλης» ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
370/2021 10. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής ΔΕΔΔΗΕ και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου. ΟΜΟΦΩΝΑ

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο