Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 32ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                                                      Μελίσσια 27.12.2023

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  32ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  δια ζωσης

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 22/12/2023

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 27/12/2023

  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ  
233  

1.       Εισήγηση για την έγκριση υλοποίησης των μελετών του έργου με τίτλο “Ανάπλαση και αναβάθμιση των υποδομών του οδικού δικτύου Γεννηματά – Ζωοδόχου Πηγής – Θήρας για βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 
234 2.       Εισήγηση για την έγκριση υλοποίησης των οριστικών μελετών της μελέτης με τίτλο «Μελέτη για την ωρίμανση του έργου “Κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης στην πλατεία ηρώων πολυτεχνείου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης με ανάπλαση της Πλατείας και των οδικών Τμημάτων που την περικλείουν”

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 
235 3.       Μη υλοποίηση Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 230/2023

 

ΟΜΟΦΩΝΑ  
————- 4.       Απόδοση δαπάνης νομικής υποστήριξης ΔΣ Π.Μ.

 

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ  

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο