Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 4ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΜΕΛΙΣΣΙΑ  25/01/2023

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 4η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΙΚΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Ημερομηνία Πρόσκλησης: 19 Ιανουρίου 2023

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 23 Ιανουαρίου 2023

 
   Α/Απόφ.

ΘΕΜΑ

ΨΗΦΙΣΗ
  3.2023 Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης έτους 2023, μετά την γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ ΨΗΦΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΙ
4.2023 Έγκριση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πεντέλης έτους 2023 (Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) ΨΗΦΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΙ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΑΖΗ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο