Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

29 Φεβρουαρίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 4ης τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               ΜΕΛΙΣΣΙΑ  1/2/2022

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

Η 4ηΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΛΟΓΩ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ

 

Α/Απόφ. ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Θέμα 1ο : Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης έτους 2022, μετά τις παρατηρήσεις του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής).  

 

 

Θέμα 2ο : Έγκριση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πεντέλης έτους 2022 (Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής).  

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΖΗ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο