Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 5ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 5ης /2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

(ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 4ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΟΥ

ΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ  ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ )

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΝ 10-4-2020

Α/Α

Απόφ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΨΗΦΙΣΗ

     –

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης συνεπειών εμφάνισης

COVID -19»

H ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΚΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο