Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

30 Νοεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 5ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 16/2/2023

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΙΚΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 10 Φεβρουαρίου 2023

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 15 Φεβρουαρίου 2023

 

   Α/Απόφ.

ΘΕΜΑ

ΨΗΦΙΣΗ

     5.20231.           Επικύρωση πρακτικών 1ης εως και 17ης συνεδρίασης  ΔΣ 2022.

ΟΜΟΦΩΝΑ

6.20232.        Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού Δήμου Πεντέλης  2024 – 2027.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

——3.        Καθορισμός του ανωτάτου ποσοστού εξόδων Δημοτικών Κοινοτήτων.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

7.20234.      Α΄Κατανομή ΚΑΠ έτους 2023 Λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές.

ΟΜΟΦΩΝΑ

8.20235.       Μελέτη Ολοκλήρωσης 3ης – 4ης Γειτονιάς – Στρατηγικής Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Δ.Κ. Μελισσίων Δ.Π.

ΟΜΟΦΩΝΑ

9.20236.       Ορισμός διαχειριστών τηρουμένων λογαριασμών του Δήμου Πεντέλης στις Τράπεζες και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

ΟΜΟΦΩΝΑ

10.20237.     Ορισμός Μελών επιτροπών έτους 2023.

ΟΜΟΦΩΝΑ

11.20238.     Υποβολή της υπ’αρ. 128/2023 Απόφασης Δημάρχου   προς  έγκριση απο το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

12.20239.       Υποβολή της υπ’αρ. 157/2023 Απόφασης Δημάρχου προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

13.202310.   Διαγραφή χρέωσης ποσού από παράβαση ΚΟΚ.

ΟΜΟΦΩΝΑ

14.202311.    Διαγραφή χρέωσης  από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, λόγω οίκοθεν εξόφλησης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

15.202312.    Διαγραφή οφειλών από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, σύμφωνα με το άρθρο 60 Ν. 4483/2017.

ΟΜΟΦΩΝΑ

16.202313.    Κοπή δένδρου επί της οδού Πάρου 2 & Δουκίσσης Πλακεντίας στη Δ.Κ. Μελισσίων.

ΟΜΟΦΩΝΑ

17.202314.         Κοπή δένδρου επί της οδού Λεωφόρου Δημοκρατίας 1 στη Δ.Κ. Μελισσίων.

ΟΜΟΦΩΝΑ

18.202315.   Κοπή δένδρου επί της οδού Ερμού 7 στη Δ.Κ. Μελισσίων.

ΟΜΟΦΩΝΑ

19.202316.   Κοπή δένδρων επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 14 στη Δ.Κ. Μελισσίων.

ΟΜΟΦΩΝΑ

20.2023

17.    Κοπή δένδρου επί της οδού Ευεργετών 3 στη Δ.Κ. Νέα Πεντέλη.

ΟΜΟΦΩΝΑ

21.202318.    Κοπή δένδρου επί της οδού Θράκης 5 στη Δ.Κ. Νέα Πεντέλη.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΑΖΗ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο