Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

21 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 5ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  ΜΕΛΙΣΣΙΑ  29.02.2024

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 05η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ημερομηνία Πρόσκλησης:  23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Ημερομηνία Συνεδρίασης:  27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
28.2024 1.         Λήψη απόφασης περί απευθείας μετάδοσης των συνεδριάσεων

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
29.2024 2.         3Η  τελική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2023.

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
30.2024  

3.         Ορισμός Εκπροσώπων Δήμου Πεντέλης στα σχολικά συμβούλια.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
31.2024 4.         Ορισμός Μελών Επιτροπών  (δημοπρασιών και καταστροφής αντικειμένων) έτους 2024

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
32.2024 5.         Έγκριση της συγκοινωνιακής μελέτης του έργου «Ανάπλαση και αναβάθμιση των υποδομών του οδικού δικτύου Γεννηματά – Ζωοδόχου Πηγής- Θήρας για βελτίωση της οδικής ασφάλειας» (Πηγής Χρηματοδότησης: ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ – Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας»)

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

33.2024 6.      Παραχώρηση με αντάλλαγμα το οποίο θα προκύψει έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία κοινόχρηστων χώρων για τοποθέτηση φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων στον Δήμο Πεντέλης και ορισμού μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών.

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

34.2024 7.         Σύσταση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας στο Δήμο Πεντέλης

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΟΘΩΝΑΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο