Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 6ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 6ης /2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΤΗΝ 13-4-2020

Α/Α

  Απόφ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  ΨΗΦΙΣΗ

53/2020

«Λήψη απόφασης οικονομικών μέτρων ανακούφισης των πολιτών και των επιχειρήσεων του Δήμου Πεντέλης λόγω της πανδημίας που προκάλεσε ο COVID – 19»  

 ΟΜΟΦΩΝΑ  

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΣ

 

ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο