Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 6ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                       Μελίσσια  4-6-2021

  

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 6ης /2021

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΝ 31-5-2021 & ΩΡΑ 18:00

 

 

Α/A

Απόφ.

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

 

———-

 

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών 13ης, 14ης ,15ης ,16ης, 17ης , 18ης,19ης,20ης ,21ης , 22ης, 23ης και 24ης  συνεδρίασης έτους 2019.  

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

 

 

 

 

24/21

Θέμα 2ο:Εισήγηση για την έγκριση του Τελικού Σεναρίου του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Πεντέλης σύμφωνα με τη μελέτη με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ)ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ».  

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

25/21

Θέμα 3ο : Β΄ Κατανομή ΚΑΠ έτους 2021  λειτουργικών δαπανών στις σχολικές επιτροπές.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

———–

Θέμα 4ο :Παραχώρηση του τάφου του αποβιώσαντος δημοτικού υπαλλήλου Κ.Α. στο κοιμητήριο Μελισσίων.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

 

26/21

Θέμα 5ο :Κατηγοριοποίηση Αθλητικών Χώρων.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

27/21

Θέμα 6ο :Έλεγχος υλοποίησης 1ου Τριμήνου 2021 Δήμου Πεντέλης (εισήγηση Ο.Ε.)

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

28/21

Θέμα 7ο : Μείωση μισθώματος κυλικείου Δημοτικού Σχολείου Ν. Πεντέλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

29/21

Θέμα 8ο:Εισήγηση για τον καθορισμό οριστικής τιμής χρέωσης κατασκευής εξωτερικών συνδέσεων (διακλαδώσεων) ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων έτους 2018 στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή Εξωτερικών Συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων έτους 2018», Α.Μ. 75/2018Τ.Υ.  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

30/21

Θέμα 9ο:Συζήτηση – Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την επικείμενη λειτουργία  λατομείων  στη θέση «ΒαθειάΧούνη Άνω Ραπεντώσας»

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο