Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 7ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                    Μελίσσια 15 Μαρτίου 2022

Α/Α

Απόφ.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΙΣΗ
59/22 1.       Περί αποδοχής του περιεχομένου της από 09/03/2020 και ΑΚΔ 24618/684/2020 αγωγής των εργαζομένων για κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών ΟΜΟΦΩΝΑ

 ως προς την εισήγηση

ως προς το κατεπείγον

  ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
60/22 1.      Έγκριση 3υ πρακτικού επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού  Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) προμήθειας εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Πεντέλης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ και κατακύρωση αποτελέσματος. ΟΜΟΦΩΝΑ
61/22 2.       Έγκριση πρακτικού (3ου) Επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού  Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) προμήθειας πλαστικών κάδων απορριμμάτων και ημιυπόγειων κάδων ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ και κατακύρωση αποτελέσματος ΟΜΟΦΩΝΑ
62/22 3.        Έγκριση Πρακτικού Ειδικής Επιτροπής επαναξιολόγησης τροφείων για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Πεντέλης για το σχολικό έτος 2020-2021 ΟΜΟΦΩΝΑ
63/22 4.       Έγκριση Πρακτικού Ειδικής Επιτροπής επαναξιολόγησης τροφείων για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Πεντέλης για το σχολικό έτος 2021-2022 ΟΜΟΦΩΝΑ
64/22 5.           Έγκριση Σύμβασης τοποθέτησης ΑΤΜ της τράπεζας EUROBANK και αποδοχή δωρεάς ΟΜΟΦΩΝΑ
65/22 6.           Διόρθωση ονόματος οφειλέτη με την υπ’ αριθ. 344/2021 Οικονομικής Επιτροπής από παράβαση ΚΟΚ ΟΜΟΦΩΝΑ

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο