Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

2 Δεκεμβρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 7ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                    Μελίσσια 15 Μαρτίου 2022

Α/Α

Απόφ.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΙΣΗ
59/22 1.       Περί αποδοχής του περιεχομένου της από 09/03/2020 και ΑΚΔ 24618/684/2020 αγωγής των εργαζομένων για κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών ΟΜΟΦΩΝΑ

 ως προς την εισήγηση

ως προς το κατεπείγον

  ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
60/22 1.      Έγκριση 3υ πρακτικού επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού  Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) προμήθειας εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Πεντέλης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ και κατακύρωση αποτελέσματος. ΟΜΟΦΩΝΑ
61/22 2.       Έγκριση πρακτικού (3ου) Επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού  Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) προμήθειας πλαστικών κάδων απορριμμάτων και ημιυπόγειων κάδων ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ και κατακύρωση αποτελέσματος ΟΜΟΦΩΝΑ
62/22 3.        Έγκριση Πρακτικού Ειδικής Επιτροπής επαναξιολόγησης τροφείων για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Πεντέλης για το σχολικό έτος 2020-2021 ΟΜΟΦΩΝΑ
63/22 4.       Έγκριση Πρακτικού Ειδικής Επιτροπής επαναξιολόγησης τροφείων για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Πεντέλης για το σχολικό έτος 2021-2022 ΟΜΟΦΩΝΑ
64/22 5.           Έγκριση Σύμβασης τοποθέτησης ΑΤΜ της τράπεζας EUROBANK και αποδοχή δωρεάς ΟΜΟΦΩΝΑ
65/22 6.           Διόρθωση ονόματος οφειλέτη με την υπ’ αριθ. 344/2021 Οικονομικής Επιτροπής από παράβαση ΚΟΚ ΟΜΟΦΩΝΑ

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο