Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

14 Αυγούστου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 7ης τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                  ΜΕΛΙΣΣΙΑ  11/2/2022

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2022  

Α/Απόφ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΨΗΦΙΣΗ

12.2022 Θέμα 1ο : Ψηφίζεται και εγκρίνεται ο προϋπολογισμός του Δήμου Πεντέλης έτους 2022, μετά τις παρατηρήσεις του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
13.2022 Θέμα 2ο : Ψηφίζεται και εγκρίνεται το Σχέδιο Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πεντέλης έτους 2022 (Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΖΗ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο