Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

5 Δεκεμβρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 7ης τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                  ΜΕΛΙΣΣΙΑ  11/2/2022

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2022  

Α/Απόφ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΨΗΦΙΣΗ

12.2022 Θέμα 1ο : Ψηφίζεται και εγκρίνεται ο προϋπολογισμός του Δήμου Πεντέλης έτους 2022, μετά τις παρατηρήσεις του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
13.2022 Θέμα 2ο : Ψηφίζεται και εγκρίνεται το Σχέδιο Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πεντέλης έτους 2022 (Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΖΗ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο