Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

29 Νοεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 9ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                 Μελίσσια  5 -7-2021

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 9ης /2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΝ 01-07-2021 & ΩΡΑ 17:00

 Α/A

Απόφ.

 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΙΣΗ
 

37/21

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών 13ης, 14ης ,15ης ,16ης, 17ης , 18ης,19ης,20ης ,21ης , 22ης, 23ης και 24ης  συνεδρίασης έτους 2019. 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

38/21

Θέμα 2ο: 3η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Έτους 2021 για Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα.

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

39/21

Θέμα 3ο : Λήψη κανονιστικής απόφασης με θέμα: Μετακίνηση  περιπτέρου επί της οδού Λ. Πηγής 3 στη  Κοινότητα Μελισσίων. ( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
 

40/21

Θέμα 4ο : Λήψη κανονιστικής απόφασης με θέμα: Παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου για την τοποθέτηση Α.Τ.Μ της τράπεζας EUROBANK -ERGASIAS,  επί της πλατείας Ηρ. Πολυτεχνείου, έναντι του ακινήτου με διεύθυνση Ηρώων Πολυτεχνείου 24 στη  Κοινότητα Ν. Πεντέλης.( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
41/21Θέμα 5ο : Λήψη κανονιστικής απόφασης με θέμα: Παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου  για την τοποθέτηση ψυγείων, έμπροσθέν του καταστήματος επί της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου 18 στη  Κοινότητα Ν. Πεντέλης.  ( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
 

42/21

Θέμα 6ο : Επικαιροποίηση Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την Πολεοδομική μελέτη Επέκτασης σε τμήμα της Π.Ε 1 του Εγκεκριμένου ΓΠΣ (περιοχή 2 ) της Κοινότητας  Νέας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης. ( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
 

43/21

Θέμα 7ο : Κοπή ενός δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο της οδού Διονύσου 28Β στην Κοινότητα Μελισσίων. ( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
 

 

 

44/21

Θέμα 8ο: Κοπή (2) δένδρων (πεύκα) στο πεζοδρόμιο της οδού Ολύμπου 1Β, στην Κοινότητα Μελισσίων.  ( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

 

45/21

Θέμα 9ο:  Κοπή  (2) δένδρων (πεύκα) επί της οδού Ύδρας 2Β  στην Κοινότητα Μελισσίων. (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
46/21Θέμα 10ο : Μη κοπή (κλάδεμα) ενός (1) δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο της συμβολής των οδών Σαλαμινομάχων και Αλύτρωτων Αδελφών στην Κοινότητα Ν. Πεντέλης (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
47/21Θέμα 11ο : Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2020 και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και έγκριση. Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
48/21Θέμα 12ο : «Συζήτηση και λήψη απόφασης για Έγκριση Σχεδίου Βιώσιμης Ολιστικής Διαχείρισης του Πεντελικού Όρους (ΣΒΟΔΙΠΟ)».

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

 ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο