Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 8ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΜΕΛΙΣΣΙΑ  30/03/2023

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 8η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΙΚΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 20 Μαρτίου 2023

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24 Μαρτίου 2023

 

Α/Απόφ.

ΘΕΜΑ

ΨΗΦΙΣΗ

24.2023 1. Ενημέρωση για το περιεχόμενο του Masterplan του Πεντελικού Όρους. Λήψη απόφασης για έγκριση, τροποποίηση ή ακύρωσή του. Η πρόταση για τροποποίηση του Masterplan Πεντελικού συγκέντρωσε:

– 12 ψήφους υπερ (μέρος της αντιπολίτευσης)

– 4 ψήφους κατά

– η διοίκηση απείχε της ψηφοφορίας

—— 2. Ανάληψη της αρμοδιότητας από το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση κάθε απόφασης, δράσης, δέσμευσης ή έργου του Δήμου που αφορά στην περιοχή ευθύνης του για το Πεντελικό Όρος.

 

Η πρόεδρος παραχώρησε την έδρα στον Αντιπρόεδρο με σαφή δια μικροφώνου τοποθέτηση για αναπλήρωση της μόνο στο 2ο θέμα της Η.Δ. και δήλωσε ότι θα επανέλθει στην έδρα και θα προεδρεύσει στα υπόλοιπα 3 θέματα της Η.Δ

Το 2ο θέμα δεν συζητήθηκε.

25.2023 3. 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023. ΟΜΟΦΩΝΑ
26.2023 4. 1η  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2023 για χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. ΟΜΟΦΩΝΑ
27.2023 5. Ορισμός υπολόγου Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Π. Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΑΖΗ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο