Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 8ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                      Μελίσσια   2-4-2021

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 8ης/30-3-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ )

Α/Α

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

68

1.     1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων έτους 2021 για Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα. (Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο).

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

69

2.     Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για ετήσιο έλεγχο ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Πεντέλης σε μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας.

ΟΜΟΦΩΝΑ

70

3.    Έγκριση 3ου Πρακτικού επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Δράσεις ευαισθητοποίησης για το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων» Δήμου Πεντέλης (υποέργο 4) και κατακύρωση αποτελέσματος.

ΟΜΟΦΩΝΑ

71

4.     Έγκριση 3ου Πρακτικού επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Σύμβουλος υποστήριξης προγράμματος διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων» Δήμου Πεντέλης (υποέργο 5) και κατακύρωση αποτελέσματος.

ΟΜΟΦΩΝΑ

72

5.     Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

73

6.     Σύσταση παγίας προκαταβολής Δήμου Πεντέλης έτους 2021 και ορισμός υπόλογου υπάλληλου για τη διαχείριση της.

ΟΜΟΦΩΝΑ

74

7.     Σύσταση παγίας προκαταβολής Δημοτικών Κοινοτήτων Μελισσίων, Νέας Πεντέλης και Πεντέλης έτους 2021.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Η   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο