Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

7 Δεκεμβρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 8ης τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                      ΜΕΛΙΣΣΙΑ  31 Μαρτίου 2022

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 8η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022  
  Ημερομηνία Πρόσκλησης: 24 Μαρτίου 2022

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 28 Μαρτίου 2022

 

Α/Απόφ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΙΣΗ
14.2022 Θέμα 1ο : Έγκριση Ψηφίσματος Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη λατομική εκμετάλλευση στο Πεντελικό Όρος ΟΜΟΦΩΝΑ
   ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
15.2022 Θέμα 1ο : Ονομασία Κλειστού Γυμναστηρίου Μπάσκετ επί της οδού Γεννηματά, στα Μελίσσια. ΟΜΟΦΩΝΑ
——— Θέμα 2ο: Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Κοιμητηρίων του Δήμου Πεντέλης. ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
16.2022 Θέμα 3ο: Έγκριση 3ης  αναμόρφωσης τακτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2021. ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
17.2022 Θέμα 4ο: Έκθεση Εσόδων – Εξόδων 4ου Τριμήνου  2021 για  τον  έλεγχο  υλοποίησης του    προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης  οικονομικού έτους 2021. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
18.2022 Θέμα 5ο: 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2022 (Εισήγηση από Εκτελεστική Επιτροπή). ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
19.2022 Θέμα 6ο: 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2022 (Εισήγηση από Εκτελεστική Επιτροπή). ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
20.2022 Θέμα 7ο: 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση αποδοχής χρηματοδότησης 2022. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
21.2022 Θέμα 8ο: Καθορισμός του ανώτατου ποσοστού εξόδων Δημοτικών Κοινοτήτων. ΟΜΟΦΩΝΑ
22.2022 Θέμα 9ο: Κατανομή ΚΑΠ σε Σχολικές Επιτροπές. ΟΜΟΦΩΝΑ
23.2022 Θέμα 10ο: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης»- Ορισμός Προέδρου & Αντιπροέδρου. ΟΜΟΦΩΝΑ
24.2022 Θέμα 11ο: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης»- Ορισμός Προέδρου & Αντιπροέδρου. ΟΜΟΦΩΝΑ ως προς τον Πρόεδρο

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ως προς τον Αντιπρόεδρο

——— Θέμα 12ο : Ορισμός Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (ΔΕΠ). ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
25.2022 Θέμα 13ο: Οριστική ονομασία ανώνυμης εγκεκριμένης οδού Δ.Κ. Μελισσίων σε οδό «Καστελόριζου» ΟΜΟΦΩΝΑ
26.2022 Θέμα 14ο: Κοπή ενός δένδρου (πεύκο) επί  της οδού Ηφαίστου 1Β στην Κοινότητα Μελισσίων (εισήγηση της ΕΠΖ). ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
27.2022 Θέμα 15ο: Ορισμός Μελών Επιτροπής Ενστάσεων έτους 2022. ΟΜΟΦΩΝΑ
28.2022 Θέμα 16ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1/2018 Απόφασης Δ.Σ. Πεντέλης «Νέος Κανονισμός Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων Επ’ Ευκαιρία Θρησκευτικών Εορτών και Επετείων στα Διοικητικά Όρια του Δήμου Πεντέλης», ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και ποσόστωσης συμμετοχής λόγω έκδοσης νέου νόμου Ν.4849/2021 (207Α) ΟΜΟΦΩΝΑ
29.2022 Θέμα 17ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1/2018 Απόφασης Δ.Σ. Πεντέλης «Νέος Κανονισμός Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων Επ’ Ευκαιρία Θρησκευτικών Εορτών και Επετείων στα Διοικητικά Όρια του Δήμου Πεντέλης», λόγω έκδοσης νέου νόμου Ν.4849/2021 (207Α) για το έτος 2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΑΖΗ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο