Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 9ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ΜΕΛΙΣΣΙΑ  10/04/2023

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 
 

Ημερομηνία Πρόσκλησης:  03 Απριλίου 2023

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 07 Απριλίου 2023

 

ΑΡ.ΑΠΟΦ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΨΗΦΙΣΗ

28/2023 1. Κατανομής Χρηματοδότησης για κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας έτους 2023 και κατανομής αυτής ΟΜΟΦΩΝΑ

(ως προς το κατεπείγον)

ΟΜΟΦΩΝΑ

(ως προς το θέμα)

29/2023 2. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για κάλυψη αναγκών Πυρασφάλειας- Πυροπροστασίας ΟΜΟΦΩΝΑ

(ως προς το κατεπείγον)

ΟΜΟΦΩΝΑ

(ως προς το θέμα)

ΑΡ.ΑΠΟΦ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΨΗΦΙΣΗ

30/2023 1.        Εισηγητική έκθεση 4ου τριμήνου του έτους 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισήγηση από  Οικονομική Επιτροπή). ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ δεν εγκρίνεται
31/2023 2.        Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Εργασίες επισκευής και συντήρησης κτιρίων & αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δήμο Πεντέλης”, ΑΜ. 33/2022 Τ.Υ ΟΜΟΦΩΝΑ
32/2023 3.        Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Εργασίες επισκευής και συντήρησης κτιρίων & αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δήμο Πεντέλης”, ΑΜ. 46/2020 Τ.Υ ΟΜΟΦΩΝΑ
33/2023 4.        Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Ανακατασκευή γηπέδων τένις στην Δ.Κ. Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης με συνθετικό χλοοτάπητα”, ΑΜ. 61/2022 Τ.Υ ΟΜΟΦΩΝΑ
34/2023 5.        Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα (1ος Σ.Π.) της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αστικής ανάπλασης περιοχών Μελισσιών, Νέας Πεντέλης και Πεντέλης» ΟΜΟΦΩΝΑ
35/2023 6.      Ορισμός επιτροπής για την παραλαβή του έργου: «Κατασκευή Ανακατασκευή Συντήρηση Πεζοδρομίων Δήμου Πεντέλης  έτους 2020» με Α.Μ. 73/2020 T.Υ., σύμφωνα με το άρθρο 172 του ν.4412/2016. ΟΜΟΦΩΝΑ
36/2023 7.        Έγκριση χρονικής παράτασης Σύμβασης που αφορά στο Διαγωνισμό με τίτλο “Προμήθεια Απορριμματοφόρου”. ΟΜΟΦΩΝΑ
37/2023 8.        Περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2023. ΟΜΟΦΩΝΑ
38/2023 9.        Καθορισμός του ανώτατου ποσοστού εξόδων Δημοτικών Κοινοτήτων ΟΜΟΦΩΝΑ
39/2023 10.   Εισήγηση για την έγκριση της σύναψης συμφώνου συνεργασίας για τη «Λειτουργία ενός κινητού σταθμού μέτρησης του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ)» με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) (Παράταση για ένα έτος από την υπογραφή της.) ΟΜΟΦΩΝΑ
——– 11.   Τροποποίηση της υπ’αριθ. 122/2022 ΑΔΣ περί «Έγκρισης κανονισμού λειτουργίας της δημοτικής επιτροπής ισότητας (Δ.ΕΠ.ΙΣ) του Δήμου Πεντέλης» ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
40/2023 12.   Παραχώρηση γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 Π. Πεντέλης στο εργαστήρι ειδικής αγωγής “Μαργαρίτα” ΟΜΟΦΩΝΑ
41/2023 13.   Υποβολή Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης  Οικονομικού έτους 2021. ΟΜΟΦΩΝΑ
42/2023 14.   Υποβολή Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης  Οικονομικού έτους 2021. ΟΜΟΦΩΝΑ
43/2023 15.   Συγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου Πεντέλης, για το έτος 2023, ορισμός μελών και προέδρου της επιτροπής, με τους αναπληρωτές τους. ΟΜΟΦΩΝΑ
44/2023 16.    Διαγραφή χρέωσης  από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας. ΟΜΟΦΩΝΑ
45/2023 17.    Διαγραφή χρέωσης από κουβούκλιο περιπτέρου. ΟΜΟΦΩΝΑ
46/2023 18.    Απαλλαγή προσαυξήσεων. ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

                                                                     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ

 

                                                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΑΖΗ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο