Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

2 Δεκεμβρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 9ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                    Μελίσσια   31 Μαρτίου 2022

 ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  9ης/31-3-2022 ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) 

 Α/Α

Απόφ.

 ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΨΗΦΙΣΗ
    77/22 1. Λήψη απόφασης για το κατεπείγον της πρόκλησης της έκτακτης συνεδρίασης.  ΟΜΟΦΩΝΑ
    78/22 1.            Παράταση συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ έως 31.5.2022 προσληφθέντων για την αποτροπή της διάδοσης του Κορονοϊού.2. ΟΜΟΦΩΝΑ

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο