Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 9ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                    Μελίσσια   31 Μαρτίου 2022

 ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  9ης/31-3-2022 ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) 

 Α/Α

Απόφ.

 ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΨΗΦΙΣΗ
    77/22 1. Λήψη απόφασης για το κατεπείγον της πρόκλησης της έκτακτης συνεδρίασης.  ΟΜΟΦΩΝΑ
    78/22 1.            Παράταση συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ έως 31.5.2022 προσληφθέντων για την αποτροπή της διάδοσης του Κορονοϊού.2. ΟΜΟΦΩΝΑ

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο