Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

3 Δεκεμβρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 9ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                    Μελίσσια 16 Απριλίου  2021

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ   9ης/13-4-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ)

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

75

1ο ΘΕΜΑ:  2η Υποχρεωτική Αναμόρφωσή Προϋπολογισμού    Εσόδων – Εξόδων  έτους 2021 για μέτρα                    αντιμετώπισης συνεπειών εμφάνισης COVID-19. 1η Έκτακτη Επιχορήγηση για το 2021  COVID-19 από ΥΠ.ΕΣ.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ως προς το κατεπείγον

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ως προς την εισήγηση

76

2ο   ΘΕΜΑ:  Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου  για σύνταξη, κατάθεση προτάσεων και την παράστασή του ενώπιον  Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της αγωγής των Α.Μ. κ.λ.π. (Διαδικασία εργατικών διαφορών) κατά του Δήμου Πεντέλης και καθορισμός αμοιβής του.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ως προς το κατεπείγον

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ως προς την εισήγηση

   

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

77

1.     Επικύρωση πρακτικών των υπ’ αριθ. 16ης/2020, 17ης/2020, 18ης/2020, 19ης/2020, 20ης/2020, 21ης/2020 και 22ης/2020 συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πεντέλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

78

2. Υποβολή Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης οικονομικού έτους 2019 προς έγκριση.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

79

3. Υποβολή Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης οικονομικού έτους 2019 προς έγκριση.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

80

4.  Διαγραφή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

81

5. Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

82

6. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για προμήθειες και υπηρεσίες για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης του Δήμου Πεντέλης στο πλαίσιο των προσκλήσεων του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

83

7. Επέκταση συμβατικού αντικειμένου μέχρι ποσοστού 25% της σύμβασης με αρ. πρωτ. 1021/263/21-1-2021.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

84

8. Υποβολή απόφασης Δημάρχου 114/2021 προς έγκριση από  την Οικονομική Επιτροπή.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

85

9. Υποβολή απόφασης Δημάρχου 125/2021 προς έγκριση από  την Οικονομική Επιτροπή.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

86

10.Υποβολή απόφασης  Δημάρχου 204/2021 προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

87

11.Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για απόκτηση κτηματολογικών διαγραμμάτων και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

88

12. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για εξόφληση εξόδων μεταγραφής συμβολαίων και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

89

13. Μείωση μισθώματος τριών (3) γηπέδων τένις στη Δ.Κ. Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

90

14.Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος (προτάσεις) καθώς και την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Πολυμελούς   Πρωτοδικείου Αθηνών κατά   τη συζήτηση της αγωγής του Ν.Π.Δ.Δ. «Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Ζωοδόχου Πηγής Μελισσίων» κατά του Δήμου Πεντέλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

91

15. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος (προτάσεις) καθώς και την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Πολυμελούς   Πρωτοδικείου Αθηνών κατά   τη συζήτηση της αγωγής του Ν.Π.Δ.Δ. «Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Μελισσίων» κατά του Δήμου Πεντέλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

92

16. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση φακέλου, υποβολή δήλωσης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη συζήτηση της έφεσης του  Δήμου Πεντέλης κατά της με αρ.10043/Α.Πλ.502/37-1-2015 Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

93

17. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για έλεγχο Κτηματολογικών Εγγραφών της Δ.Κ. Πεντέλης στο Κτηματολόγιο Χαλανδρίου (Α.Π. 6646/2021).

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

94

18. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για έλεγχο Κτηματολογικών Εγγραφών της Δ.Κ. Πεντέλης στο Κτηματολόγιο Χαλανδρίου (Α.Π. 6650/2021).

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

95

19. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για έλεγχο Κτηματολογικών Εγγραφών της Δ.Κ. Πεντέλης στο Κτηματολόγιο Χαλανδρίου (Α.Π. 6654/2021).

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

96

20. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη εξώδικης διαμαρτυρίας – δήλωσης – πρόσκλησης και καθορισμός αμοιβής του.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

97

21. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης περί λήψης απόφασης ή μη εξώδικου συμβιβασμού καθώς και καθορισμός αμοιβής του.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

——-

22. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση δημοτικού συμβούλου ενώπιον του Πταισματοδικείου Αμαρουσίου (Κλήση Π707/5-3-2021).

 

 

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

98

23. Έγκριση της υπ’ αριθ. 1040/2020 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: 91ΜΚΩΞ3-ΞΛ0) (παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Εφετείου Αθηνών και καθορισμός αμοιβής του).

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

99

24. Έγκριση της υπ’ αριθ. 39/2021 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: 6ΟΗΒΩΞ3-8ΒΩ) (παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για σύνταξη εξώδικης διαμαρτυρίας – δήλωσης – πρόσκλησης και καθορισμός αμοιβής του).

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ  ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο