Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Απόφασεων 10ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2020

              ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 10ης /2020

                   ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ

          ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΝ 2/6/2020& ΩΡΑ 11:00 -14:00

Α/Α

Απόφ.

 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 ΨΗΦΙΣΗ

 64/20

Μη Διεξαγωγή Εμποροπανηγύρης στη Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης  του Δήμου Πεντέλης

     ΟΜΟΦΩΝΑ

 

                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

                                 ΜΑΚΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο