Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Κατάταξης ΣΟΧ3/2023 για τον Κωδικό Θέσης (102) ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας του ΑΣΕΠ επί ισοβαθμούντων υποψηφίων για τις θέσεις 15η, 16η, 17η, 18η,19η και 20ή

Πίνακας Κατάταξης ΣΟΧ3/2023 για τον Κωδικό Θέσης (102) ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας του ΑΣΕΠ επί ισοβαθμούντων υποψηφίων για τις θέσεις 15η, 16η, 17η, 18η,19η και 20ή

 

Δείτε τον πίνακα 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο