Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

4 Δεκεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακες Κατάταξης για την πρόσληψη είκοσι πέντε (25) ατόμων με συμβάσεις ΙΔΟΧ για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας Δήμου Πεντέλης έτους 2023

Πίνακες Κατάταξης για την πρόσληψη είκοσι πέντε (25) ατόμων με συμβάσεις ΙΔΟΧ για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας Δήμου Πεντέλης έτους 2023 με βάση την υπ’ αριθ. 9867/2749/9.5.2023 Ανακοίνωση Δήμου Πεντέλης (ΑΔΑ: 6ΗΟ6ΩΞ3-Ξ4Γ)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 103 Κ.Ι.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΡΓΑΤΕΣ 101

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΔΗΓΟΙ 103

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΔΗΓΟΙ  102

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο