Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

17 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακες κατάταξης πλήρους και μερικής απασχόλησης με σχέση ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού Σχολικών Μονάδων

Ο Δήμος Πεντέλης ανακοινώνει τους πίνακες κατάταξης και προσληπτέων με σχέση ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού Σχολικών Μονάδων

 

Πίνακες κατάταξης προσληπτέων και απορριπτέων πλήρους και μερικής απασχόλησης ΙΔΟΧ για καθαρισμό Σχολικών Μονάδων

Πίνακες κατάταξης πλήρους απασχόλησης ΙΔΟΧ για καθαρισμό Σχολικών Μονάδων

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο